ID.4 populäraste elbilen

Volkswagen marknadsledare och största elbilsmärke i augusti – ID.4 populäraste elbilen Registreringsstatistiken för augusti visar att Volkswagen blev både största märke och största elbilsmärke på…


Kategorier

IVL Energi

Fjärrvärmesektorn kan skapa värde för energisystemet

Omställningen av energisektorn ökar behovet av olika flexibilitetstjänster för att kunna upprätthålla balans mellan energianvändning och energiproduktion. EU-projektet Flexi-Sync har undersökt hur den flexibilitet som finns i fjärrvärmenät kan optimeras och skapa värde för energisystemet. – I fjärrvärmesystem finns en stor potential för att leverera kostnadseffektiv flexibilitet, exempelvis med hjälp av olika typer av värmelager,…

Energieffektiva bilar

Fler styrmedel krävs för att nå klimatmål

Målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter till 2030 kan nås – men det är angeläget att beslutade styrmedel bibehålls och kompletteras med nya för att göra omställningen robust och långsiktig hållbar. Det konstaterar Trafikanalys som på regeringens uppdrag tillsammans med fem andra myndigheter tagit fram förslag på styrmedel till kommande klimatpolitiska handlingsplan….


Mer att läsa