En av landets större solcellsanläggningar – Täby Centrum

Flera köpcentrum borde följa Westfields exempel. Nyligen invigdes en av landets större solcellsanläggningar på taket till Täby Centrum norr om Stockholm för att leverera ström till köpcentrets elsystem. På sju år har anläggningen betalats.

Solkompaniet har täckt 2000 kvadratmeter takyta av Westfield Täby Centrums tak med 864 monokristallina solpaneler. Panelerna producerar likström som omvandlas till växelström i centrumets elsystem och beräknas producera 400 000 kilowattimmar solenergi om året vilket motsvarar en årlig förbrukning för ca 300 lägenheter.

Tack vare det kontinuerliga arbetet har vi över tid reducerat vår energiförbrukning med 20 procent i Westfield Täby Centrum, sade Linda Jensen, Centrumchef för fastighetsägaren i sitt invigningstal i september. Stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan Algernon och Solkompaniets vd Axel Alm håller i, medan Linda Jensen klipper bandet.

På sju år har anläggningen betalats

– Nästan all energi som anläggningen producerar kommer att användas av köpcentret men vissa soliga dagar kan ett lite överskott gå ut på nätet. Med dagens elpriser har investeringen betalats på sju år, säger Simon Gerendas, biträdande teknisk chef på Westfield Täby Centrum.

För kommunen innebär investeringen ytterligare miljöförbättringar vilket borde inspirera kommuner runt om i hela landet.

– Täby har halverat koldioxidutsläppen sedan 1990-talet och nu går vi vidare. Härnäst kommer den nya simhallen som är en energikrävande verksamhet, att utrustas med solceller på taket och vi har också reserverat mark för att bygga en solcellspark, tillkännagav Johan Algernon, Stadsbyggnadsnämndens ordförande i kommunen.

Kan man bygga ut detta så att man även kunde ladda köpcentrets alla elbilar det soliga dagar som solcellerna producerar ett överskott skulle man kunna erbjuda gratis elbilsladdning. Tummen upp för denna investering av solcellsanläggningar.