Framforskat material gör luftrening miljövänlig

Framforskat material från Chalmers gör luftrening miljövänlig – nytt portföljbolag hos Chalmers Ventures

Adsorbi vill ersätta luftreningens branschstandard kol med cellulosa. De har utvecklat ett högpresterande material från cellulosa som är fem till åtta gånger bättre på att fånga upp luftföroreningar än dagens lösning. Att konkurrera ut kolet innebär dessutom en dramatiskt mindre klimatpåverkan.

Absorbi är ett nytt bolag som Chalmers Ventures investerat i. Bakom bolaget ligger flera års materialforskning där cellulosa är nyckeln till både bättre uppsugning av luftföroreningar och att göra branschen mer hållbar.

– Luftföroreningar orsakar både allvarliga hälsoproblem och skadar känsliga föremål. Att fånga upp luftföroreningar är livsviktigt, men idag innebär detta stor miljöpåverkan och fossila material, säger Hanna Johansson, VD, Absorbi.

– Vi vill ställa om värdekedjan till biomaterial och cellulosa istället för dagens lösning som ofta är tillverkat av fossilt kol.

Allt från fordon till processindustri har stor nytta av mer effektiv och miljövänlig luftrening. De första produkterna kommer dock att lanseras mot konstbranschen för bevarande av konst.

Ett stort problem inom konstbranschen är att luftföroreningar bryter ned och förstör konstverk. Konstverken själva ger ifrån sig de flesta av luftföroreningar, det står alltså och självförstör. Adsorbis material kan användas i förvaring av konst för att suga upp luftföroreningar.

– Vår strategi för att ersätta aktivt kol inom luftrening är att växa först inom en marknad som är nisch där vi kan vara ledande. Det kommer vara en språngbräda för att växa i större marknader, säger Hanna Johansson.

Chalmers Ventures ser en mycket stor potential i Absorbi. Dels i det framforskade materialet och dess betydelse för både som innovation inom filter och dess nytta för minskad klimatpåverkan. Hur detta påverkar industrin i stort och det företag som tillhandahåller luftrenare för hem och industri återstår att se.

Användningsområden luftrenare

  • Luftrenare för kontor ger bättre luft och mindre sjukdom hos personal
  • Luftrenare kan ta bort dålig lukt i soprum
  • luftrenare hemma minskar risken för allergi

Läs även: Vindkraft