Nyregistrerade personbilar i augusti 3 procent fler än i fjol

Under augusti 2022 nyregistrerades 21 493 personbilar. Det är en ökning med 3 procent jämfört med augusti förra året. Det visar Trafikanalys officiella statistik om nyregistrerade fordon per månad.

Under augusti månad 2022 nyregistrerades 3 procent fler personbilar än i augusti året innan. Av alla nyregistrerade personbilar var andelen klimatbonusbilar 45 procent (mot 44 procent i augusti 2021). Som klimatbonusbilar klassas gasbilar samt elbilar och laddhybrider som släpper ut max 60 g CO2/km.* Av de 93 160 klimatbonusbilarna som nyregistrerats hittills i år var 54 procent elbilar, 45 procent laddhybrider och 1 procent gasbilar.

Under januari–augusti 2022 har totalt 190 779 personbilar nyregistrerats, 13 procent färre än samma period 2021. Under de första åtta månaderna har el varit den vanligaste drivlinan bland nyregistrerade personbilar (27 procent) följt av bensin (26 procent) och laddhybrider (23 procent).

Under augusti 2022 avregistrerades 23 781 personbilar, varav 9 695 (41 procent) exporterades. Övriga avregistrerade bilar skrotas.

Under augusti 2022 nyregistrerades 3 256 lätta lastbilar (+17 procent jämfört med augusti ifjol), 502 tunga lastbilar (+3 procent) samt 219 bussar (+149 procent).

Källor: Trafa