Stöd till laddstationer för tunga fordon – möjliggör grön omställning i Dalarna

Energimyndigheten har beviljat stöd till sex laddstationer för tunga eldrivna fordon i Dalarna – i Avesta, Malung, Vansbro, Smedjebacken, Borlänge och Mora. Laddstationerna blir förmodligen de första i sitt slag i länet, och är en viktig del i att möjliggöra för omställningen till fossilfria transporter.

Både kommuner och privata aktörer har tilldelats medel för att bygga laddstationer, som ska stå klara hösten 2023. Malung-Sälen, Vansbro och Smedjebacken har sökt stöd tillsammans. Syftet är att skapa något man kallar för ”Gröna vägen” för godstransporter. Den sträcker sig från Surahammar till Sälenfjällen, utmed E16 och länsväg 66. Satsningen görs i samarbete med alla kommuner längs sträckan.

– Vi har mycket tung transport som går efter de här vägarna. Finns det möjlighet att ladda betyder det mycket. Mycket godstrafik kör upp till Sälenfjällen. Där är även lokaltrafik och timmertransporter, eftersom vi har sågverk i Äppelbo och Fiskarheden, säger Henrik Jonsson, chef för service- och teknik-förvaltningen i Malung-Sälens kommun, som leder projektet.

Laddstationer förutsättning för klimatomställning

Framöver väntas de tunga eldrivna fordonen öka i snabb takt. Marit Ragnarsson, processledare för Energiintelligent Dalarna på Länsstyrelsen i Dalarnas län, pekar på att en sådan utveckling är nödvändig.

– Transporter är vår kanske allra största utmaning när det gäller klimatomställning. Utbyggnaden av en laddinfrastruktur för personbilar har tagit fart, men för tunga fordon finns ännu ingen infrastruktur för laddning i Dalarna. Den här satsningen banar väg för den omställning som snabbt behöver ske, säger Marit Ragnarsson.

Även i Borlänge, Avesta och Mora har aktörer beviljats stöd för laddstationer. Deras placering framgår av faktarutan och kartan. Energimyndighetens stöd syftar till att få på plats laddstationer på strategiska platser i hela Sverige. Då kan många kan nyttja stationerna, och det blir möjligt för tung godstrafik att köra långa sträckor. I Sverige som helhet har 139 laddstationer beviljats stöd, samt även 12 vätgasstationer.

Fler laddstationer på gång

Energimyndigheten kommer inom kort att ta beslut om resterande ansökningar som inkommit. Från Dalarna finns fler företag som sökt för enskilda laddstationer, men också större laddplatser med både el och vätgas. Ett exempel är SSAB som har en långsiktig plan för att anlägga ett större ”Dalarna Zero Emission Truck Stop” mellan SSAB:s fastighet och ICA Maxi i Borlänge. Anläggningen ska på sikt både kunna producera vätgas, erbjuda tankning av vätgas samt laddning av tunga elfordon.

Läs mer på Energiintelligent Dalarnas webbplats:

Startsida – Energiintelligent Dalarna